Prípravy 22.ročníka trampskej tvorivosti 2015

Brigády či úpravy okolia chalupy: marec,apríl,máj