Trampská tvorivosť 2017

     Ahoj kamarát, kamarátka,

               pozývame Ťa na

23. ročník Trampskej tvorivosti

          pod Veľkou Javorinou

     v dňoch 23. – 25. júna 2017

Hrachoviská pri chalupe T.O. Čierna puma

Vystavované diela a predmety budú

rozdelené do šiestich kategórií:

  • rezbárstvo, modelovanie
  •  kresba a maľba/na dreve, koži, papieri, plátne, kameni.../
  •  účelové predmety, ozdoby, výrobky z kože, hliny, kovu, drevo
  •  fotografia
  •  poézia, próza, trampský humor
  •  pieseň – vlastná tvorba – večerné hranie pri ohni

Súčasťou je aj prehliadka detskej Trampskej tvorivosti,

tvorivé dielničky pre deti

Výzva pre hudobníkov a básnikov

Zložiť pieseň, ktorá by charakterizovala

TRAMPSKÚ  TVORIVOSŤ

/stačia dve slohy a refrén/

Kľúčové slová: tvorba, trampi, kamaráti, tuláci, tvorivosť,

 tvorivé ruky, hľadáme krásu, drevo, koža, hlina, fotka, rezba, kresba,

báseň, pieseň, cit, obrázky z prírody, hľadáme inšpiráciu,

čo oči zachytia, talent, kamarátstvo, oheň, ticho, placky, výstava...

predstaviť nám ju pri večernom hraní pri ohni,

budeme sa tešiť, ďakujeme

            AHOJ