Ideálnym kontaktom s Kamarátmi Trampskej tvorivosti je rubrika na tejto stránke"Napíšte nám". Organizačný team  sa neustále mení, niekedy nás je málo, niekedy viac, ale vždy sú to ľudia, ktorým záleží na tom, aby nezanikla trampská kultúra, aby sa vedelo, že existuje  ešte veľa tvorivých trampov, ktorí tvoria nie v utajení, doma tichúčko, len pre seba, ale radi potešia srdiečka nám všetkým, ktorí sa striedavo stretávame na Holovskej lúke pod Javorinou.

 V prípade informácií a pripomienok, o ktorých si myslíte, že nie sú vhodné na verejné publikovanie posielajte na email:

                                      trampska.tvorivost@gmail.com

                                        alebo telefonujte na 0908 266 652