Trampská tvorivosť 2011 pod Javorinou

 

 

Ahoj kamarát, kamarátka !

18. ročník Trampskej tvorivosti máme za sebou...

 

KAMARÁTI TRAMPSKÉJ TVORIVOSTI